Europski matematički kup 2015. juniori 2


Kvaliteta:
  Avg: 0.0
Težina:
  Avg: 0.0
Dodao/la: arhiva
Oct. 4, 2019
LaTeX PDF

Neka su fiksirani pozitivni realni brojevi m,n,p sa svojstvom mnp=8. U ovisnosti o tim konstantama nađi minimum izraza x^2+y^2+z^2+mxy+nxz+pyz, gdje su x,y,z proizvoljni pozitivni realni brojevi takvi da je xyz=8. Kada se postiže jednakost?

Riješi zadatak u slučaju:

a) m=n=p=2,

b) proizvoljnih (ali fiksiranih) pozitivnih realnih brojeva m,n,p.

(Stijn Cambie)

Source: Europski matematički kup 2015.