Državno natjecanje iz matematike 1993, SŠ3 2


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 5,0
Dodao: PrtenjacaSanel
19. siječnja 2020.
LaTeX PDF

Unutar kružnice polumjera R nalazi se n manjih kružnica polumjera r_1,
r_2, ..., r_n takvih da je r_1 + r_2 + ... + r_n > 4R. Dokažite da postoji pravac koji siječe barem 5 manjih kružnica.

Izvor: Državno natjecanje iz matematike 1993