Županijsko natjecanje 2012 SŠ2 4


Kvaliteta:
  Avg: 2,0
Težina:
  Avg: 3,0
Dodao/la: arhiva
1. travnja 2012.
LaTeX PDF
Neka je P točka u unutrašnjosti trokuta ABC. Neka su D, E i F nožišta okomica iz točke P na pravce BC, CA i AB redom. Ako su četverokuti AEPF, BFPD i CDPE tangencijalni, dokaži da je P središte trokutu ABC upisane kružnice.
Izvor: Županijsko natjecanje iz matematike 2012