Županijsko natjecanje 2002 SŠ3 2


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 4,0
Dodao/la: arhiva
1. travnja 2012.
LaTeX PDF
U paralelogramu su duljine stranica |AB|=a i |BC|=b, a kut između dijagonala \angle AOB=\alpha , gdje je O sjecište dijagonala. Kolika je udaljenost h stranica \overline{AB} i \overline{CD}?
Izvor: Županijsko natjecanje iz matematike 2002