« Vrati se
U paralelogramu su duljine stranica |AB|=a i |BC|=b, a kut između dijagonala \angle AOB=\alpha , gdje je O sjecište dijagonala. Kolika je udaljenost h stranica \overline{AB} i \overline{CD}?

Slični zadaci

#NaslovOznakeRj.KvalitetaTežina
582Županijsko natjecanje 1996 SŠ3 25
587Županijsko natjecanje 1997 SŠ3 22
611Županijsko natjecanje 2002 SŠ3 13
617Županijsko natjecanje 2003 SŠ3 23
629Županijsko natjecanje 2005 SŠ3 42
643Županijsko natjecanje 2008 SŠ3 39