IMO 2015 zadatak 2


Kvaliteta:
  Avg: 0.0
Težina:
  Avg: 8.0
Dodao/la: arhiva
July 14, 2015
LaTeX PDF
Odredi sve trojke (a, b, c) prirodnih brojeva takve da je svaki od brojeva 
  ab - c, \quad bc - a, \quad ca - b
potencija broja 2.

(Potencija broja 2 je cijeli broj oblika 2^n, gdje je n nenegativni cijeli broj.)
Source: Međunarodna matematička olimpijada 2015, prvi dan