IMO 2015 zadatak 4


Kvaliteta:
  Avg: 3,0
Težina:
  Avg: 6,0
Dodao/la: arhiva
14. srpnja 2015.
LaTeX PDF
Neka je \Omega opisana kružnica trokuta ABC i O njeno središte. Kružnica \Gamma sa središtem A siječe dužinu \overline{BC} u točkama D i E, tako da su točke B, D, E i C u parovima različite i leže na pravcu BC tim redom. Neka su F i G sjecišta kružnica \Gamma i \Omega takva da točke A, F, B, C i G leže na kružnici \Omega tim redom. Neka je K drugo sjecište opisane kružnice trokuta BDF i dužine \overline{AB}. Neka je L drugo sjecište opisane kružnice trokuta CGE i dužine \overline{CA}.

Pretpostavlja se da su pravci FK i GL različiti i da se sijeku u točki X. Dokaži da točka X leži na pravcu AO.
Izvor: Međunarodna matematička olimpijada 2015, drugi dan