IMO 2015 zadatak 5


Kvaliteta:
  Avg: 3,5
Težina:
  Avg: 8,0
Dodao/la: arhiva
14. srpnja 2015.
LaTeX PDF
Neka je \mathbb{R} skup realnih brojeva. Odredi sve funkcije f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} za koje vrijedi jednakosti 
  f\left(x + f(x + y) \right) + f(xy) = x + f(x + y) + y f(x)
za sve realne brojeve x i y.
Izvor: Međunarodna matematička olimpijada 2015, drugi dan