MEMO 2019 pojedinačno zadatak 3


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 0,0
Dodao/la: arhiva
3. listopada 2019.
LaTeX PDF

Neka je ABC šiljastokutni trokut s opisanom kružnicom \omega u kojem je |AC| > |BC|. Pretpostavimo da je P točka na \omega takva da je |AP| = |AC| i da je P unutarnja točka kraćeg luka \widehat{BC} kružnice \omega. Neka je Q sjecište pravaca AP i BC. Nadalje, pretpostavimo da je R točka na \omega takva da je |QA| = |QR| i da je R unutarnja točka kraćeg luka \widehat{AC} kružnice \omega. Konačno, neka je S sjecište pravca BC i simetrale stranice AB. Dokaži da su točke P, Q, R i S konciklične.

Izvor: Srednjoeuropska matematička olimpijada 2019, pojedinačno natjecanje, problem 3