MEMO 2019 ekipno zadatak 8


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 0,0
Dodao/la: arhiva
3. listopada 2019.
LaTeX PDF

Neka je N prirodni broj takav da je zbroj kvadrata njegovih pozitivnih djelitelja jednak umnošku N(N + 3). Dokažite da postoje indeksi i i j takvi da vrijedi N = F_i \cdot F_j , gdje je (F_n)_{n=1}^{\infty} Fibonaccijev niz definiran s F_1 = F_2 = 1 i F_n = F_{n-1} + F_{n-2} za sve n \geq 3.

Izvor: Srednjoeuropska matematička olimpijada 2019, ekipno natjecanje, problem 8