IMO 2016 zadatak 4


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 6,0
Dodao/la: arhiva
27. srpnja 2017.
LaTeX PDF

Skup prirodnih brojeva se naziva mirisnim ako ima barem dva elementa i ako svaki njegov element ima barem jedan zajednički prosti djelitelj s barem jednim od preostalih elemenata. Neka je P(n) = n^2 + n+1. Koja je najmanje moguća vrijednost prirodnog broja b takva da postoji nenegativni cijeli broj a za koji je skup \{P(a+1), P(a+2), ... , P(a+b)\} mirisan ?

Izvor: Međunarodna matematička olimpijada 2016