IMO 2018 zadatak 5


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 0,0
Dodao/la: arhiva
22. rujna 2018.
LaTeX PDF

Neka je a_1, a_2, \ldots beskonačan niz prirodnih brojeva. Pretpostavimo da postoji prirodan broj N > 1 takav da je za sve brojeve n \geqslant N \frac{a_1}{a_2} + \frac{a_2}{a_3} + \cdots + \frac{a_{n-1}}{a_n} + \frac{a_n}{a_1} cijeli broj. Dokaži da postoji prirodan broj M takav da je a_m = a_{m+1} za sve m \geqslant M.

Izvor: Međunarodna matematička olimpijada 2018, problem 5