Državno natjecanje iz matematike 2019, SŠ4 3


Kvaliteta:
  Avg: 0,0
Težina:
  Avg: 5,0
Dodao/la: arhiva
18. travnja 2020.
LaTeX PDF

Neka je C realni broj, (a_n) niz realnih brojeva i neka je, za svaki prirodni broj n, M_n = \frac{a_1 + a_2 + \dotsb + a_n}{n}. Ako za svaka tri međusobno različita prirodna broja i, j i k vrijedi (i - j)M_k + (j - k)M_i + (k - i)M_j = C, dokaži da je niz (a_n) aritmetički.

Izvor: Državno natjecanje iz matematike 2019